10 Best Places To Visit In Udaipur In 2023

10. Jaisamand Lake

9. Udai Sagar Lake

8. Lake Pichola

7. Fateh Sagar Lake

6. Sajjangarh Palace

5. Saheliyon Ki Bari

4. Jagdish Temple

3. Jagmandir

2. Lake Palace

1. Udaipur City Palace